loader image

IZBA PRZYJĘĆ

Przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Nejlepsza opieka

Jak pracujemy

Na Izbie Przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia Zdrowotne Izby Przyjęć

Planowe przyjęcia

Planowe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach: chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnego kardiologicznego nadzoru internistycznego, chirurgicznym ogólnym z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej, położniczo-ginekologicznym pediatrycznym, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów.

Transport

Kompleksowe zabezpieczanie i przygotowanie do transportu oraz organizacja transportu, pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, którzy zgodnie z diagnozą i zleceniem lekarza mają być natychmiast przewiezieni do innego szpitala lub ośrodka diagnostycznego.

Doraźna Opieka

Zapewniamy pacjentom doraźną opiekę pielęgniarską i lekarską stosownie do stanu chorego, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków.

Nagłe przyjęcia

Nagłe przyjęcia i przekazanie do oddziału pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji w oddziałach, w przypadkach pacjentów którzy ulegli wypadkowi w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne lub z innych szpitali.

Porady i zabiegi

Udzielanie porad i realizacja zabiegów w trybie ambulatoryjnym w przypadku pacjentów zgłaszających się z urazami lub innymi objawami chorobowymi w tym takze przekazanych przez Ratownictwo Medyczne, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

Całodobowa opieka

W Izbie Przyjęć podczas realizacji świadczeń zdrowotnych zapewniona jest całodobowa opieka lekarska
i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.

Wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny

W Izbie Przyjęć w oparciu o zatrudnioną kadrę medyczną, posiadany sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępne konsultacje i badania, udziela się świadczeń zdrowotnych z aktualną wiedzą i obowiązującymi standardami medycznymi.

Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzieleniem doraźnej pomocy w stanach nagłych pogorszenia zdrowia.

Nasi Lekarze

Dr Ryszard Bury
chirurgia ogólna

no_face_man

Dr Tomasz Urban
ortopeda-traumatolog

no_face_man

Dr Marek Zwoliński
chirurgia ogólna

Cennik usług

Skip to content