loader image

Konkursy

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej     Wpłynęła 1   (słownie: jedna )

>>WIĘCEJ<<

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego     Wpłynęło      0   (słownie:   zero   )

>>WIĘCEJ<<

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu

>>WIĘCEJ<<
Skip to content