loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki

>>WIĘCEJ<<

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  przez Pielęgniarki Izby Przyjęć  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do

>>WIĘCEJ<<

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 sierpnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 sierpnia  2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza Izby Przyjęć WSPR    Złożono: 0 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają

>>WIĘCEJ<<
Skip to content