loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 września 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 435-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 1 września 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej Wpłynęła 1 (jedna) oferta 1 (jedna)

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.08.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 27.08.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  pielęgniarkę/pielęgniarza Izby Przyjęć Złożono: 3 oferty 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 20.08.2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 20 sierpnia 2021 roku na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach

>>WIĘCEJ<<

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 sierpnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 sierpnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć Wpłynęła 1 (słownie: jedna.) oferta Oferta  na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

>>WIĘCEJ<<

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej  wraz z Zespołem Opieki Domowej

OGŁOSZENIE WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu

>>WIĘCEJ<<

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do

>>WIĘCEJ<<
Skip to content