loader image

Konkursy

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 maja 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 21 maja 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć   Wpłynęły 2 (dwie) oferty Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają

>>WIĘCEJ<<

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 03.06.2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy dentystów Ambulatorium Stomatologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia. . Złożono: 1  (jedna) ofertę

>>WIĘCEJ<<

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNYM

OGŁOSZENIE WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W AMBULATORIUM STOMATOLOGICZNYM Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2021r. Zainteresowani

>>WIĘCEJ<<

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów   OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14.05.2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ . Złożono: 3 oferty

>>WIĘCEJ<<

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W IZBIE PRZYJĘĆ

OGŁOSZENIE WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA W IZBIE PRZYJĘĆ   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2021r. Zainteresowani

>>WIĘCEJ<<

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od

>>WIĘCEJ<<
Skip to content