loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2023 roku na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 18 maja 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/

>>WIĘCEJ<<

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia

>>WIĘCEJ<<

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Zespołach Transportu Medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

>>WIĘCEJ<<
Skip to content