loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Wojewódzka Stacja pogotowia ratunkowego w Rzeszowie
Zaprasza do składania OFERT

Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z przystosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów opartych na normach obejmująca wykonanie całości projektu, realizację głównych ciągów elektrycznych i rozdzielnic piętrowych oraz wymianę części instalacji odbiorcy w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 w ramach otrzymanej dotacji pn. „ Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4

WSPR-DT/3113/9/2024 LINK

>> Więcej <<
Skip to content