loader image

Oddział Paliatywno-Hospicyjny

Przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Więcej informacji

O nas

Oddział Paliatywno-Hospicyjny istnieje od dnia 1 marca 1993 roku

Troska polega na robieniu dla innych tego,czego sami nie mogą zrobić.

Całodobowy oddział opieki paliatywno-hospicyjnej sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi, których schorzenie nie oddziałuje na terapię przyczynową. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów (leczenie objawowe), łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych oraz wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i po śmierci chorego.Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Wykwalifikowany zespół

flower1.png

Na oddział przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostatniej fazie choroby nowotworowej, po skierowaniu  od  lekarza  rodzinnego  lub   lekarza   specjalisty.  Oddział  ma  charakter  szpitalny z pokojami 2-osobowymi oraz trzema salami 4-osobowymi.

Uśmiech, Serdeczność

flower1.png

Oddział prowadzi również Hospicjum Domowe. Opieka paliatywna sprawowana jest w domu chorego przez pielęgniarki, poprzez wykonywanie procedur pielęgniarskich, udzielanie konsultacji i pomocy w prowadzeniu chorych w domu, prowadzeniu edukacji w zakresie praktycznego sprawowania opieki. Wizyty odbywają się trzy razy w tygodniu u każdego z pacjentów.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą nową stronę

Skip to content