loader image

Oferty pracy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
W Rzeszowie poszukuje kandydata

Na stanowisko

Lekarz

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w  Rzeszowie zatrudni LEKARZY

Opis stanowiska:

– świadczenie usług medycznych w zakresie Izby Przyjęć

– udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia

Wymagania:

– dyplom lekarza

– umiejętności interpersonalne połączone w wysoką kulturą osobistą.

– czynne prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

– wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub w formie umowy cywilno-prawnej

– możliwość rozwoju zawodowego

– praca w zespole nastawionym na realizację celów, zadań i ambitnych wyzwań

Stanowisko: Lekarz

Miejsce Pracy: Rzeszów 

CV prosimy wysłać na adres:: kadry@wspr.pl  tel: 17 8526600

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

Klauzula

Skip to content