loader image

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW (PIĄTY PRZETARG), INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (V – PIĄTY PRZETARG)

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

 

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup używanego samochodu” w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów, II piętro pok. nr 43, w terminie do dnia
1 lutego 2024  roku do godziny 10:00, osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich. W przypadku korzystania z usług pocztowych / kurierskich Sprzedający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przez Sprzedającego.

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sprzedającego w pok. nr 45, w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 10:15

 

2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego, lub miejsce i termin, w którym można zapoznać się
z przedmiotem praw na dobrach niematerialnych oraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa:

Pojazdy można oglądać w godz. 7:00 – 14:00, w Rzeszowie, ul. Wyzwolenia 4 od poniedziałku do piątku, w terminie do 1 lutego 2024 r. Osoba do kontaktu: Krzysztof Jarząb
tel. 601995414

3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych;

  1. VW T5, nr rejestracyjny RZ 4713G, rok produkcji 2011,
  2. VW T5, nr rejestracyjny RZ 8476C, rok produkcji 2010.

Szczegółowy opis samochodów wymienianych w pkt. IV 1- 2, zawarty jest w załącznikach
nr 2.1-2.2 do niniejszego ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z PRZETARGU

Podziel się ze znajomymi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Skip to content