DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 03.06.2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy dentystów Ambulatorium Stomatologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia. . Złożono: 1  (jedna) ofertę  na    lekarzy  dentystów Ambulatorium Stomatologicznego Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego …

Read More »