loader image

Małgorzata Kalandyk

Małgorzata Kalandyk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.12.2021 roku. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej Wpłynęło 10 (dziesięć) ofert 10 (dziesięć) ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć Wpłynęło 9 (słownie: dziewięć) ofert Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte Brak ofert na udzielanie świadczeń …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 9 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: PIELĘGNIARKI IZBY PRZYJĘĆ PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 , 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2021 roku na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych przez:  PIELĘGNIARKI  IZBY PRZYJĘĆ PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło  7 ofert. 7 ofert zostało prawidłowo złożone, …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: PIELĘGNIARKI IZBY PRZYJĘĆ PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ Read More »

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej

Umowa zostanie zawarta po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu, na czas określony od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4. Oferty należy składać w sposób określony …

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia 2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę Izby Przyjęć, pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej, technika elektroradiologii, asystentkę stomatologiczną, opiekuna medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia  2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  pielęgniarkę Izby Przyjęć, pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej, technika elektroradiologii, asystentkę stomatologiczną, opiekuna medycznego   Złożono: 14 ofert 11 ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 14 grudnia 2021r. roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarkę Izby Przyjęć, pielęgniarkę Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej, technika elektroradiologii, asystentkę stomatologiczną, opiekuna medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE 35-026 Rzeszów, ul Poniatowskiego 4 OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego Wpłynęło 24 (dwadzieścia cztery) ofert 23 (dwadzieścia trzy) oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 13 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarzy Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego Read More »

Skip to content