loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17 marca 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: pielęgniarki izby przyjęć pielęgniarki klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej wraz z zespołem opieki domowej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4  35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 17 marca 2022 roku

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych przez:

 PIELĘGNIARKI  IZBY PRZYJĘĆ

PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ

 

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło  10 ofert.

10 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

Brak  ofert, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienie, warunków konkursu.

 

 

Skip to content