loader image

Małgorzata Kalandyk

Małgorzata Kalandyk

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło 60 (sześćdziesiąt) ofert. 60 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH TRANSPORTU MEDYCZNEGO I ZESPOŁACH TRANSPORTU SANITARNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 05.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze …

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH TRANSPORTU MEDYCZNEGO I ZESPOŁACH TRANSPORTU SANITARNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE Read More »

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWNIA POJAZDAMI UPRZYWILJEOWANYMI, PIELĘGNIARKI SYTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH TRANSPORTU MEDYCZNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po …

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO KIEROWNIA POJAZDAMI UPRZYWILJEOWANYMI, PIELĘGNIARKI SYTEMU W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZESPOŁACH TRANSPORTU MEDYCZNEGO WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE Read More »

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki sytemu w zespołach ratownictwa medycznego.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   1. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy …

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki sytemu w zespołach ratownictwa medycznego. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.02.2021 roku

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 lutego 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. . Wpłynęło …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.02.2021 roku Read More »

Skip to content