loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.02.2021 roku

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów

OGŁASZA
wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 lutego 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

.
Wpłynęło 38 (trzydzieści osiem) ofert

38 (trzydzieści osiem) ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.
Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

Prace komisji zakończono dnia 22.02.2021r.

Skip to content