loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

  1. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku.

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego 

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 55 (pięćdziesiąt pięć) ofert.

55 ofert zostały prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

Brak ofert na udzielanie świadczeń medycznych, która nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienie, warunków konkursu – została odrzucona

 

Prace komisji zakończono dnia 22.03.2021 r.

Skip to content