loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku. na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

  1. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 marca 2021 roku.

na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło 60 (sześćdziesiąt) ofert.

60 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.

Brak  ofert na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych
w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienie, warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 22.03.2021 r.

 

Skip to content