loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: PIELĘGNIARKI IZBY PRZYJĘĆ PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4 , 35-026 Rzeszów

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2021 roku

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych przez:

 PIELĘGNIARKI  IZBY PRZYJĘĆ

PIELĘGNIARKI KLINICZNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁEM OPIEKI DOMOWEJ

w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

Wpłynęło  7 ofert.

7 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO i zostały przyjęte przez komisję.

Brak  ofert, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienie, warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 31.12.2021 r.

Skip to content