loader image

Konkursy

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.12.2021 roku.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 29 grudnia 2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Klinicznego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego wraz z Zespołem Opieki Domowej

Wpłynęło 10 (dziesięć) ofert

10 (dziesięć) ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu – zostały przyjęte

Brak ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 29.12.2021r.

Skip to content