loader image

Konkursy

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

ul. Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 03.06.2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy dentystów

Ambulatorium Stomatologicznego

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

.

Złożono:

1  (jedna) ofertę  na    lekarzy  dentystów Ambulatorium Stomatologicznego

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu       –  1 (jedna) – została przyjęta

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.     – brak

 

Prace komisji zakończono dnia 03.06.2021r.

Skip to content