Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/03/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 03_Wybór najkorzystniejszej oferty