loader image

Dagmara Haehne

Avatar

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/26/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 26_Informacja o wyborze …

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Zakup i dostawa regałów metalowych do przechowywania dokumentacji archiwalnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/25/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 25_Wybór najkorzystniejszej oferty

Zakup i dostawa regałów metalowych do przechowywania dokumentacji archiwalnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/24/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ================================================================================================================================== 24_Unieważnienie postępowania  

Usługa najmu 1 ambulansu sanitarnego typ C na potrzeby bieżącej działalności Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/23/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 23_Wybór najkorzystniejszej oferty

Wznowienie usług dla sprzętowej zapory sieciowej Fortigate-101E na 12 miesięcy w tym (Unified Threat Protection (UTP), 24×7 Forticare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) oraz usługa HEZO Assistance Care dla rozwiązań Fortigate FG100-200 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

 Nr postępowania: WSPR-DT/3111/22/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 22_Wybór najkorzystniejszej oferty …

Wznowienie usług dla sprzętowej zapory sieciowej Fortigate-101E na 12 miesięcy w tym (Unified Threat Protection (UTP), 24×7 Forticare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) oraz usługa HEZO Assistance Care dla rozwiązań Fortigate FG100-200 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Read More »

Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR- DT/3111/17/2021 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== Modyfikacja zaproszenia do …

Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Skip to content