loader image

Dagmara Haehne

Avatar

Zakup i dostawa 2 sztuk zestawów komputerowych ( jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem operacyjnym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/19/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Usługa wykonania audytu bezpieczeństwa potwierdzającego zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w wyniku zrealizowania przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie działań wdrożeniowych i szkoleniowych zgodnie z zarządzeniem z dnia 20 maja 2022r. nr 68/2022/BBIICD oraz z zarządzeniem z dnia 20 września 2022r. nr 117/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/18/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

Świadczenie usług holowania pojazdów osobowych oraz ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/17/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 17_unieważnienie postępowania

Świadczenie usług holowania pojazdów osobowych oraz ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/16/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 16_unieważnienie postępowania

Rozszerzenie funkcjonalności systemu AMMS o zakup 4 licencji modułu do obsługi Apteki Głównej (Magazynu Głównego Aptecznego) spełniającego minimalne wymagania zgodnie z funkcjonalnościami z załącznika nr 3 z nadzorem autorskim do 31.12.2022 r. oraz migracja posiadanego magazynu gospodarczego (InfoMedica – Gospodarka Materiałowa) do systemu AMMS wraz z pracami wdrożeniowymi i szkoleniem pracowników

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/15/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 15_wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content