loader image

Dagmara Haehne

Avatar

ZAKUP I DOSTAWA FANTOMÓW DO NAUKI RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO ODDECHOWEJ ORAZ SZKOLENIOWYCH DEFIBRYLATORÓW AED DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/40/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=56094888

Zakup i wymiana lampy oraz blatu stołu kompatybilnych z aparatem RTG – DRX Ascend System Q-RAD 18 R – 07064 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/38/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=55183225 ==================================================================================================================================== 38_ wybór_najkorzystniejszej_oferty

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/31/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=53825814 ==================================================================================================================================== 31_wybor_najkorzystniejszej _oferty

Usługa serwisowa dla serwera PACS oraz duplikatora płyt EPSON pp-100 II, stacji lekarskiej oraz oprogramowania: omniRAD (omniRAD DICOMSCP, RSR2D, IMARCH) w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/32/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=53674150 ==================================================================================================================================== 32_Informacja o …

Usługa serwisowa dla serwera PACS oraz duplikatora płyt EPSON pp-100 II, stacji lekarskiej oraz oprogramowania: omniRAD (omniRAD DICOMSCP, RSR2D, IMARCH) w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Sukcesywna dostawa 21 szt. tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/27/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.   https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=52455920 ==================================================================================================================================== 27_Informacja …

Sukcesywna dostawa 21 szt. tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz opisu przedmiotu zamówienia dla zadań pn. : 1. „Wymiana rynien i rur spustowych w zespole budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia 4”. 2. „Wymiana rynien na budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4”. 3. „Wykonanie bramy przesuwnej w części ogrodzenia budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 (wraz z zabudową z blachy części ogrodzenia i wykonaniem utwardzenia placu kostką brukową) ”. 4. „Wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na terenie WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4”. 5. „Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4 i Wyzwolenia 4.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/21/2023 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=47565965 ==================================================================================================================================== 21_Informacja o …

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz opisu przedmiotu zamówienia dla zadań pn. : 1. „Wymiana rynien i rur spustowych w zespole budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia 4”. 2. „Wymiana rynien na budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4”. 3. „Wykonanie bramy przesuwnej w części ogrodzenia budynku Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 (wraz z zabudową z blachy części ogrodzenia i wykonaniem utwardzenia placu kostką brukową) ”. 4. „Wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na terenie WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4”. 5. „Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach WSPR Rzeszów przy ul. Poniatowskiego 4 i Wyzwolenia 4. Read More »

Skip to content