Konserwacja dźwigów osobowych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/06/2022 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego. Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. ==================================================================================================================================== 06_Informacja o wyborze …

Konserwacja dźwigów osobowych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 Read More »