Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 12.2023r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz …

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »