loader image

Ewa Kwas

Ewa Kwas

Wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia.         Złożono : jedną ofertę Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu  –  jedna oferta została przyjęta. …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Izby Przyjęć na podstawie umowy cywilnoprawnej / zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Wpłynęło 8(osiem) ofert. 8 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 września 2023 roku na udzielanie  świadczeń  przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.05.2024r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się …

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń   przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej     Wpłynęła 1   (słownie: jedna ) oferta. Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu – …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 8 września 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej Read More »

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2023r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu …

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lipca 2023 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarza w Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego     Wpłynęło      0   (słownie:   zero   ) ofert.       Prace Komisji zakończono dnia 26.07.2023r.    

Skip to content