loader image

Ewa Kwas

Ewa Kwas

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem …

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

  DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE ul. Poniatowskiego 4 35-026 Rzeszów   OGŁASZA Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ …

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 16 września 2022 roku. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych  przez Pielęgniarki Izby Przyjęć  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy …

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki Izby Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po …

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia. Read More »

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.   Umowa zostanie zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu do dnia 31.12.2022r. Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem …

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Izbie Przyjęć w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia Read More »

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 sierpnia 2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO  w RZESZOWIE ul.Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów OGŁASZA wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 12 sierpnia  2022 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza Izby Przyjęć WSPR    Złożono: 0 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego zamówienia warunki konkursu.  

Skip to content