loader image

Dzień: 2023-04-18

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Zespołach Transportu Medycznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,   Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi …

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz Zespołach Transportu Medycznego Read More »

Skip to content