loader image

Dzień: 2023-11-10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW – II Drugi

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą Ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż używanych samochodów. Szczegółowy opis oraz wykaz samochodów, wraz z warunkami udziału zawarty jest w załączniku. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup używanego samochodu” w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego …

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW – II Drugi Read More »

Skip to content