loader image

Kinga Krok

Avatar

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA informacja art. 287 INFORMACJA Z OTWARCIA Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia (brutto): 554 469,98 zł Wyjaśnienia treści Opis elektryka Poniatowskiego rev1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA MODYFIKACJA SWZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SWZ (2)

Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ogłasza postępowanie  o wartości nie przekraczającej  progów unijnych Nazwa postępowania: „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych  dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” Numer postępowania:  WSPR-DT/3113/3/2021 Rodzaj zamówienia: dostawy Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem …

Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” Read More »

Zawiadomienie o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku i materiałów do bieżącej działalności dla  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4” znak WSPR-DT/3113/9/2020 Zawiadomienie o wyborze oferty, terminie zawarcia umowy oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie V   Zawiadomienie o wyborze oferty_WSPR-DT311392020

Skip to content