loader image

Dzień: 2023-12-01

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zespołach Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez:   ·         ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,  ·         pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu, pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu  z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zespołach Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez:   ·         ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, ·         pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu, pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu  z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi   Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi …

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Zespołach Ratownictwa Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez:   ·         ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,  ·         pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu, pielęgniarki/pielęgniarzy sytemu  z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej     Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji …

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Wyjazdowej Opieki Lekarskiej Nocnej i Świątecznej Read More »

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie OGŁASZA KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego     Zainteresowani składaniem ofert mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz projektem umowy a także pobrać obowiązujący formularz oferty zamieszczonej na stronie internetowej /wspr.pl/ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego …

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach umowy cywilnoprawnej/zlecenia przez Lekarza Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego Read More »

Skip to content