loader image

Konkursy

Aktualizacja: Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników WSPR i kandydatów na pracowników WSPR w Rzeszowie oraz szczepień ochronnych

W związku z zmianą terminu składania otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza ponownie dokumenty ( poza terminem składania / otwarcia ofert nie zostały wprowadzone inne zmiany):

OGŁOSZENIE

Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Umowa badana wstępne

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

Skip to content