loader image

Michał Choma

Avatar

Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z przystosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów opartych na normach obejmująca wykonanie całości projektu, realizację głównych ciągów elektrycznych i rozdzielnic piętrowych oraz wymianę części instalacji odbiorcy w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 w ramach otrzymanej dotacji pn. „ Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4

WSPR-DT/3113/9/2024 LINK

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych na rzecz pacjentów Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej oraz Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zw. dalej. „WSPR” działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – ogłasza Konkurs Ofert na : Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych na rzecz pacjentów Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej oraz …

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz mikrobiologicznych na rzecz pacjentów Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Zespołem Opieki Domowej oraz Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie Read More »

Skip to content