loader image

Łukasz Sopel

Łukasz Sopel

Konkurs ofert na Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników WSPR i kandydatów na pracowników WSPR w Rzeszowie oraz szczepień ochronnych – określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projektowanych postanowieniach umowy.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zw. dalej. „WSPR” działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – ogłasza Konkurs Ofert na : Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników …

Konkurs ofert na Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla WSPR w Rzeszowie z zakresu medycyny pracy – badań lekarskich ( badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, diagnostycznych i laboratoryjnych) pracowników WSPR i kandydatów na pracowników WSPR w Rzeszowie oraz szczepień ochronnych – określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projektowanych postanowieniach umowy. Read More »

Lekarz specjalista

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji: chirurgicznej, ortopedycznej, anestezjologicznej, kardiologicznej, pediatrycznej, internistycznej, medycyny ratunkowej, rodzinnej, neurologicznej, do pracy w następujących komórkach organizacyjnych: Izbie Przyjęć, Specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego Rzeszów, ew. Łańcut, ew. Leżajsk, Zespołach Wyjazdowych Nocnej i Świątecznej

Ratownicy z rzeszowskiego pogotowia Mistrzami Polski

XVI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym rozegrane zostały w  dniach 25-28.01.2022 roku w Bielsko-Białej. Do rywalizacji o najwyższe trofea w kraju stanęli również ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w składzie: Jerzy Kiszka, Szymon Berłowski, Wojciech Filip, którzy w rewelacyjny sposób poradzili sobie z zadaniami z zakresu ratownictwa medycznego, wymagającymi wysokich …

Ratownicy z rzeszowskiego pogotowia Mistrzami Polski Read More »

Skip to content