loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Dostawa ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, w ramach otrzymanej dotacji pn. „ Zakup dwóch ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego” ( 2 części)

WSPR-DT/3113/8/2024

Link

Skip to content