loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Dostawa i montaż 2 szt. zasobników buforowych C.W.U. wraz z demontażem istniejącego zasobnika w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4

WSPR-DT/3111/11/2024

LINK

Skip to content