loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Dostawa sprzętu ratownictwa medycznego dla Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – II postępowanie

WSPR-DT/3111/56/2023

Link

Skip to content