loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z przystosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów opartych na normach obejmująca wykonanie całości projektu, realizację głównych ciągów elektrycznych i rozdzielnic piętrowych oraz wymianę części instalacji odbiorcy w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 w ramach otrzymanej dotacji pn. „ Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4

WSPR-DT/3113/9/2024

LINK

Skip to content