loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

informacja art. 287

INFORMACJA Z OTWARCIA

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia (brutto): 554 469,98 zł

Wyjaśnienia treści

Opis elektryka Poniatowskiego rev1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA SWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ (2)

Skip to content