loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE ogłasza postępowanie  o wartości nie przekraczającej  progów unijnych

Nazwa postępowania: „Sukcesywna dostawa części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych  dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

Numer postępowania:  WSPR-DT/3113/3/2021

Rodzaj zamówienia: dostawy

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

załącznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy

załącznik nr 3 A B C oświadczenia

załącznik nr 4 projekt umowy

załącznik nr 1 formularz oferty

SWZ

===============================================================================================================================

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

===============================================================================================================================

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SWZ

==============================================================================================================================

INFORMACJA O KWOCIE

informacja_kwota

==============================================================================================================================

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Skip to content