loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja i budowa dachu nad częścią budynku głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/9/2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

09_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content