loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Postępowania o udzielenie zamówienia „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”

Postępowania o udzielenie zamówienia „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

wybór oferty zawarcie umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

Skip to content