loader image

Projekty Unijne

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

• skorzystać z formularza do zgłaszania nieprawidłowości
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Skip to content