loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Przedłużenie usług (licencji) dla sprzętowej zapory sieciowej Fortigate-101E na okres 12 miesięcy w tym (Unified Threat Protection (UTP), 24×7 Forticare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) oraz Usługa HEZO 360 dla rozwiązań Fortigate FG100E. Przedłużenie licencji dla oprogramowania antywirusowego ESET PROTECT Advanced dla 110 stanowisk na okres 12 miesięcy.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/20/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=47398181

====================================================================================================================================

20_ Informacja_o_wyborze _najkorzystniejszej _oferty

 

Skip to content