loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Rozbudowa i integracja nowoczesnego systemu łączności telefonicznej z już wykorzystywanymi rozwiązaniami systemu telefonii w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4 i Wyzwolenia 4.

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/8/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=43771178

====================================================================================================================================

08_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content