loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Sukcesywna dostawa tlenu medycznego w butlach zamawiającego i dzierżawionych butlach wykonawcy dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

WSPR-DT/3113/19/2023

LINK

Skip to content