loader image

Zamówienia publiczne

Powyżej 130 000 zł

Sukcesywna dostawa tlenu medycznego w butlach zamawiającego i dzierżawionych butlach wykonawcy dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3113/1/2022

Link

Skip to content