loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Sukcesywna dostawa tonerów i tuszy oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek używanych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/27/2021

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

====================================================================================================================================

27_Wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content