loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Sukcesywna roczna dostawa druków dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/06/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

LINK

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=41983665

====================================================================================================================================

06_wybór najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content