loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów opatrunkowych z podziałem na pakiety, nici chirurgicznych, środków dezynfekcyjnych oraz płynów infuzyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Skip to content