loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Usługa serwisowa dla serwera PACS oraz duplikatora płyt EPSON pp-100 II, stacji lekarskiej oraz oprogramowania: omniRAD (omniRAD DICOMSCP, RSR2D, IMARCH) w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/32/2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=53674150

====================================================================================================================================

32_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content