loader image

Zamówienia publiczne

Do 130 000 zł

Usługę wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (4 PAKIETY)

Nr postępowania: WSPR-DT/3111/13/2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z wykorzystaniem Platformy SmartPZP, która jest centralną platformą administrowaną przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ zapewniająca obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego.

Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=62464976

====================================================================================================================================

13_Informacja z otwarcia ofert

====================================================================================================================================

13_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content