loader image

Konkursy

Wynik konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: Pielęgniarkę/Pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjne wraz z Zespołem Opieki Domowej

Z-CA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w RZESZOWIE

ul.Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

OGŁASZA

wynik konkursu rozstrzygniętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 

Pielęgniarkę/Pielęgniarza Klinicznego Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjne wraz

z Zespołem Opieki Domowej

umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

Wpłynęło:  4 oferty

 Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez Udzielającego Zamówienia warunki konkursu  –  4  zostały przyjęte.

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez Udzielającego Zamówienia warunków konkursu –  brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów, 03.07.2023r.

 

 

 

 

 

Skip to content