loader image

Konkursy

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
RATUNKOWEGO w RZESZOWIE
ul. Poniatowskiego 4
35-026 Rzeszów

OGŁASZA
Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 10 maja 2024 roku
na udzielanie świadczeń przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Zespołach Transportu Medycznego i Zespołach Transportu Sanitarnego
w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

Wpłynęło 59 (pięćdziesiąt dziewięć ) ofert.
59 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez komisję.
0 ofert została nieprawidłowo złożona, nie odpowiada warunkom określonym w SWKO
i została odrzucona przez Komisję

Prace komisji zakończono dnia 10.05.2024r.

Skip to content