loader image

Konkursy

WYNIKI KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY DENTYSTÓW

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 4

 

OGŁASZA

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.11.2021 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:  Lekarzy dentystów

Ambulatorium Stomatologicznego

w ramach umowy cywilnoprawnej / zlecenia.

Złożono:

6 (sześć) ofert  na    lekarzy  dentystów Ambulatorium Stomatologicznego

Oferty  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu  –  6 (sześć) – zostały przyjęte

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  nie spełniają postawionych przez udzielającego zamówienia warunków konkursu.     –  brak

Prace komisji zakończono dnia 31.11.2021r.

Skip to content