loader image

Konkursy

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI
POGOTOWIA RATUNKOWEGO w RZESZOWIE

Poniatowskiego 4

35-026 Rzeszów

 

OGŁASZA

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ratowników medycznych w Zespołach Transportu Medycznego  w ramach umowy cywilnoprawnej/ zlecenia.

 

 

Wpłynęło 193 ofert.

193 ofert zostało prawidłowo złożone, odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i zostały przyjęte przez Komisję.

0 ofert  zostały nieprawidłowo złożone, nie odpowiadają warunkom określonym w SWKO
i  zostały odrzucone przez Komisję

 

Prace komisji zakończono dnia 20.04.2021 r.

 

Skip to content